6 Hij overtoog ook het huis met kostelijke stenen tot versiering; het goud nu was goud van Parvaim.