20 En de HEERE verhoorde Jehizkia, en heelde het volk.