4 En deze zaak was recht in de ogen des konings, en in de ogen der ganse gemeente.