7 In de derde maand begonnen zij den grond van die hopen te leggen, en in de zevende maand voleindden zij.