18 En Salomo maakte al deze vaten, in grote menigte; want het gewicht des kopers werd niet onderzocht.