21 En de bloemen, en de lampen, en de snuiters, van goud; het was het volmaaktste goud;