3 En alle mannen van Israel verzamelden zich tot de koning op het feest, hetwelk was in de zevende maand.