4 En al de oudsten van Israel kwamen, en de Levieten namen de ark op.