2 En ik heb U een huis ter woonstede gebouwd, en een vaste plaats tot Uw eeuwige woning.