4 De koning nu en al het volk offerden slachtofferen voor het aangezicht des HEEREN.