17 Nog maakte de koning een groten elpenbenen troon, en hij overtoog denzelven met louter goud.