22 Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid.