2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere;