20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;