7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.