6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.