17 David nu klaagde deze klage over Saul en over Jonathan, zijn zoon;