8 Toen zeide de koning tot deze vrouw: Ga naar uw huis, en ik zal voor u gebieden.