1 En Joab werd aangezegd: Zie, de koning weent, en bedrijft rouw over Absalom.