21 En hij hoonde Israel; maar Jonathan, de zoon van Simea, Davids broeder, sloeg hem.