26 Bij den goedertierene houdt Gij U goedertieren; bij den oprechten held houdt Gij U oprecht.