14 En David was toen in een vesting; en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem