2 De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest.