11 En hij kon Abner verder niet een woord antwoorden, omdat hij hem vreesde.