18 En de Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het dal Refaim.