23 Michal nu, Sauls dochter, had geen kind, tot den dag van haar dood toe.