6 De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten.