7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden;