10 Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Tyrus, dat zal haar paleizen verteren.