12 Daarom zal Ik een vuur zenden in Theman, dat zal de paleizen van Bozra verteren.