7 Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Gaza, dat zal haar paleizen verteren.