13 Ziet, Ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen drukt, die vol garven is.