1 Hoort dit woord, dat Ik over ulieden ophef, een klaaglied, o huis Israels!