13 Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn.