4 Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft.