3 Gij, die den bozen dag verre stelt, en den stoel des gewelds nabij brengt.