3 Toen berouwde zulks den HEERE; het zal niet geschieden, zeide de HEERE.