6 Toen berouwde zulks den HEERE. Ook dit zal niet geschieden, zeide de Heere HEERE.