13 Te dien dage zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst versmachten;