1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder,