17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;