19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;