10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;