17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.