3 In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.