9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;