18 Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere.