21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.