23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;