14 U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas.